Mi is az a DPR?

Számtalanszor hallhatjuk a bírálatot: „a felsőoktatás képzési kínálata nem illeszkedik megfelelően a munkaerő-piaci igényekhez". Ennek okaként gyakran említik az oktatás és a gazdaság közötti nem kielégítő információáramlást. A felsőoktatási intézmények a diplomás pályakövetés segítségével javíthatják kapcsolatukat a felhasználói szférával.

A Pallasz Athéné Egyetemen a Hallgatói Szolgáltató Központ feladata a Diplomás Pályakövető Rendszer (=DPR) létrehozása, fejlesztése és fenntartása 2010 óta. Az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elemzési Főosztálya (korábban Oktatási és Kulturális Minisztérium) által szervezett anonim kérdőíves kutatás legfőbb célja, hogy felmérje a hallgatók igényeit karrier elképzeléseikről és motivációikról, hogy a jövőben e véleményeknek megfelelően tudja az egyetem fejleszteni és segíteni jelenlegi hallgatóinak szakmai sikerességét. Az eredmények alapján a felsőoktatási intézmények oktatói, karrier szervezetei olyan iránymutatást kapnak, melyek alapján felkészültebben, eredményesebben tudják majd a hallgatókat segíteni abban, hogy a felsőoktatásban megszerzett tudás mellett szakmailag és emberileg is sikeresek lehessenek, ne csak a diploma megszerzését követően, hanem már a tanulmányi évek alatt is.

A kutatásokat a 2011/2012 tanév tavaszi félévétől kezdődően kibővítették a Felsőoktatási Szakképzésben (FOSZK, régebben Felsőfokú Szakképzés (FSZ)) és a Szakirányú továbbképzésben (SZT) jelenleg tanuló és már végzett hallgatókra is. Részt veszünk az eredmények kiértékelésében és azok disszeminációjában, valamint a rendszer fejlesztésében.
 

A kutatási eredmények tükrében a felsőoktatási intézmények: 

  • fejleszthetik képzésüket, szolgáltatásaikat;
  • iránymutatást adhatnak a pályaorientáció során a leendő hallgatóknak;
  • visszajelzést kapnak a „diplomák értékéről", erről tájékoztathatják a munkaerőpiaci szereplőket.

Több területen fejti ki hatását: 

  • Rövid távon támogatja az intézmény marketing és PR tevékenységét azáltal, hogy primer adatokat szolgáltat a végzett diákok elhelyezkedéséről. Bemutatja a diploma értékét a külső és belső közvéleménynek.
  • Közép távon támogatja az intézmény minőségbiztosítási szemléletének kialakulását képzések fejlesztésébe.
  • Hosszú távon támogatja a vállalati, illetve ipari kapcsolatok kialakulását és megerősödését.

DPR-felmérés célközönsége:

  • vezetők, oktatók (visszacsatolás a képzés gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatban);
  • leendő és jelenlegi hallgatók (pályaválasztási segítség a tipikus elhelyezkedési lehetőségek megismertetésével);
  • munkaadók (egy-egy képzés tipikus célpiacainak, a hallgatók „kapósságának" megítélése);
  • kormányzat és az oktatáspolitikai szereplők (képzések összehasonlítása, oktatáspolitikai döntések meghozása).
 

Kövess bennünket!

Eseménynaptár